Bijdrage voor wijkactiviteit

Wil je een activiteit organiseren in Heesterakker en hiervoor een bijdrage in de kosten ontvangen? Dit is mogelijk. Van de gemeente krijgt het leefbaarheidsteam jaarlijks een bedrag per inwoner van de wijk. Wij kunnen dit uitgeven aan activiteiten die binnen de doelstellingen van onze stichting vallen en die voor inwoners van onze wijk zijn.

Een bijdrage aan een activiteit kun je via ons leefbaarheidsteam aanvragen. Een mailtje is genoeg. Na de aanvraag laten wij zo snel mogelijk weten of de aanvraag gehonoreerd wordt en welk bedrag je hiervoor van ons kunt krijgen. Ook als je twijfelt of er geld beschikbaar zou kunnen zijn, kun je natuurlijk contact opnemen.

Om een bijdrage te kunnen krijgen moet het evenement aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het evenement moet georganiseerd zijn voor en door bewoners van Heesterakker. Hierbij moet ongeveer 75% van de deelnemers uit Heesterakker komen.
  • Er mag geen winst gemaakt worden.
  • Het werk wordt door vrijwilligers gedaan.
Nextdoor
@Heesterakkerleeft