Winterwandeling 20 januari 2019 was een succes.

Zondag 20 januari 2019 werd de eerste winterwandeling georganiseerd in samenwerking met Cindy Nagtzaam. Zij organiseert wandelingen met allerlei thema ‘s. Het weer was prachtig en er hadden zich ongeveer 25 wijkbewoners aangemeld. In het Heesterhonk kregen zij een warme muts en een route. We liepen door het gebied Esp Noord, voor velen een onbekend gebied. Een gebied met een grote landschappelijke waarde. Het is een cultuurlandschap met oude knoteiken en knotberken (zoals op schilderijen van Vincent van Gogh). Er zijn restanten van oude hagen en hakhoutwallen. Er staan monumentale bomen van meer dan 80 jaar oud op perceelsgrenzen, het is een belangrijke schakel tussen Dommeldal en Groene Woud en een buffer tussen Son en Eindhoven.
Onderweg een warm drankje en weer terug naar het Heesterhonk voor warme chocolademelk. Met de originele heesterakkershopper ging iedereen weer naar huis. Een heerlijke, gezonde middag en zeker voor herhaling vatbaar !

Nextdoor
@Heesterakkerleeft