De BIEB en WijEindhoven

De BIEB Dommelbeemd staat voor Bewoners Inloop En Buurtcentrum. De BIEB is niet gevestigd in Heesterakker, maar vervult wel een belangrijke sociale rol voor onze woonwijk. Elke dinsdagochtend is er tussen 10:00 en 12:00 uur een inloopspreekuur waar diverse disciplines aan deelnemen. Onze wijkagenten Luuk Rooijakkers en Robbie van der Heijden, gebiedscoördinator Marianne Uytdehage en WijEindhoven zijn meestal hier, op die tijden te bereiken.

Adres BIEB: Tarwelaan 56, 5632 KG te Eindhoven.

WijEindhoven is een organisatie die opkomt voor de bewoners uit de wijk. Met vragen, ideeën en signalen kun je bij Woensel-Noord Oost terecht. Hulpvragers krijgen één contactpersoon die op meerdere gebieden ondersteuning kan bieden. Daarbij wordt altijd gekeken wat de hulpvrager zelf kan en wat de omgeving van de hulpvrager kan doen.

Meer informatie over WijEindhoven vind je op hun website of via telefoonnummer: 040 238 89 98.

Nextdoor
@Heesterakkerleeft