Een feest of actie in uw straat organiseren en hiervoor subsidie ontvangen?

Heesterakker Stichting Wijkactiviteiten

Wil je een activiteit organiseren in Heesterakker en hiervoor een bijdrage in de kosten ontvangen? Dit is mogelijk. Van de gemeente krijgt de Stichting Heesterakker Leeft! jaarlijks een bedrag per inwoner van de wijk. Wij kunnen dit uitgeven aan activiteiten die binnen de doelstellingen van onze stichting vallen en die voor inwoners van onze wijk zijn.

Kijk hier voor meer informatie.

Nextdoor
@Heesterakkerleeft