Bloemetje

Beste Heesterakkers,

In deze bijzondere periode zijn er mede wijkbewoners die het moeilijk hebben, vanwege de corona crisis of om andere redenen. Het leefbaarheidsteam wil hen graag een hart onder de riem steken door het aanbieden van een bloemetje.

Als u iemand kent in Heesterakker die een bloemetje verdient kunt u dat laten weten via: info@heesterakker-leeft.nl

Wat wij nodig hebben is naam en adres (alleen adressen in Heesterakker komen in aanmerking) van degene die een bloemetje verdient met een beknopte motivatie. Het leefbaarheidsteam zorgt voor het uitdelen van de boeketten.

Als je vragen hebt over deze actie, kun je deze ook stellen via bovenstaand emailadres.

Vriendelijke groet,

Uw Leefbaarheidsteam

Conclusies gesprek GGD en meldkamer

Gesprek met GGD en meldkamer

Eindhoven Hartveilig heeft onlangs een gesprek gehad met de GGD en de meldkamer. Uit dat gesprek kwamen onder andere de onderstaande belangrijke aspecten naar voren:

1) De samenwerking met de professionele hulpverlening gaat goed. Er zijn geen noemenswaardige incidenten gebeurd.

2) Het is belangrijk dat een burgerhulpverlener zich bekend maakt zodat de aanwezigen én de meldkamer weten dat er een burgerhulpverlener ter plaatse is.

3) Trek als het mogelijk is altijd een hesje aan zodat je herkenbaar bent als burgerhulpverlener. Dit mag een HartslagNu-hesje zijn maar een geel hesje is ook goed.

4) Als er een terugroep SMS of app komt van de meldkamer geef daar dan gehoor aan en ga niet ter plaatse. Dit bericht wordt namelijk niet voor niets gestuurd. Een berichtje van HartslagNu met een terugroep omdat er voldoende mensen op ‘ja’ gedrukt hebben, kan je negeren als je heel dicht bij het slachtoffer bent.

5) Als de elektroden van een AED geplakt zijn op een slachtoffer meld dat ALTIJD aan HartslagNu. Geef aan van welk adres de betreffende AED komt zodat een arts die AED eventueel kan laten uitlezen. Zij nemen namelijk ook contact op met HartslagNu. Dit melden kan gewoon via het evaluatieformulier.

6) In onze regio zorgt de tweede ambulance voor de nazorg van de burgerhulpverleners en de andere aanwezigen. Zij noteren overigens geen gegevens van iedereen. Dit kan gedaan worden door een burgerhulpverlener ter plaatse. HartslagSamen gaat dit op termijn vervangen.

Opschoonactie HartslagNu

Afgelopen tijd is HartslagNu druk bezig geweest met het opschonen van de AED-database. De komende tijd gaan ze zich bezighouden met het opschonen van de database met burgerhulpverleners zodat ze in 2020 beginnen met een opgeschoonde database. 

Burgerhulpverleners met een certificaat dat verlopen is, zullen daarom uit de database verwijderd worden. Ook zullen de mensen met een niet compleet ingevuld profiel verwijderd worden. Zorg er dus voor dat jullie actuele gegevens in het systeem vermeld staan. NB Burgerhulpverleners die een herhalingscursus gepland hebben staan, zullen als ze dat bij HartslagNu gemeld hebben niet uit het systeem verwijderd worden.

Informatieavond 6-minutenzone 7 november

Als laatste het volgende: Op 7 november heeft Eindhoven Hartveilig een geslaagde avond georganiseerd over de 6-minutenzone. Omdat er relatief weinig burgerhulpverleners aanwezig waren, is besloten deze avond in mei/juni nogmaals te organiseren. Zodra er meer bekend is over de datum en de locatie volgt er meer informatie.

Een feest of actie in uw straat organiseren en hiervoor subsidie ontvangen?

Heesterakker Stichting Wijkactiviteiten

Wil je een activiteit organiseren in Heesterakker en hiervoor een bijdrage in de kosten ontvangen? Dit is mogelijk. Van de gemeente krijgt de Stichting Heesterakker Leeft! jaarlijks een bedrag per inwoner van de wijk. Wij kunnen dit uitgeven aan activiteiten die binnen de doelstellingen van onze stichting vallen en die voor inwoners van onze wijk zijn.

Kijk hier voor meer informatie.

Eindhoven van het aardgas af: warmtepompen hebben de toekomst!

Wist je dit al? Aardgas verdwijnt langzamerhand als warmtebron, ook in onze huizen. Warmtepompen hebben de toekomst!

De meeste huizen in Eindhoven worden anno 2019 verwarmd met een combiketel op aardgas, die ook voor het warm water zorgt. Daar komt een eind aan. Gasverwarming zal duurder worden dan elektrisch verwarmen. De elektrische warmtepomp kan de taak van de combiketel overnemen. Warmtepompen dragen bij aan het streven van de gemeente Eindhoven om rond 2030 de CO2-uitstoot tot minder dan de helft terug te brengen.

Informatieavond

  • Wil je weten hoe het zit met de toekomstige verwarming van jouw huis, liefst voor je aan je volgende cv-ketel toe bent?
  • Kijk je graag vooruit en wil je goed geïnformeerd zijn over warmtepompen?
  • Wil je meer horen over het streven van de gemeente om energieneutraal te worden en over aanschaf van een warmtepomp met een energiebesparingslening van de gemeente?

Kom dan naar de informatieavond in het Heesterhonk, georganiseerd door vrijwilligers van 040energie in samenwerking met de gemeente Eindhoven. Deze avond biedt een eerste oriëntatie op het gebied van warmtepompen. Je hoeft er geen voorkennis voor te hebben.

Dinsdagavond 14 mei 2019 20.00-22.00 uur Buurthuis Heesterhonk,
Florencelaan 48, 5632 PT Eindhoven. Vanaf 19.45 uur staat de koffie
klaar. Er is grote belangstelling voor, meld je dus snel aan via
www.040energie.nl/aanmelden

Waarom een warmtepomp?

  • Een warmtepomp verbruikt minder energie dan een cv-ketel. Je verbruikt meer elektriciteit, maar veel minder gas. Of zelfs helemaal geen gas meer.
  • Je totale energiekosten worden lager. Dat merk je direct in je maandelijkse voorschot. Is jouw huis geschikt, dan verdient de investering zichzelf terug, soms zelfs al binnen 10 jaar. 
  • De CO2-uitstoot gaat fors omlaag. Goed voor een schonere wereld voor onze kinderen.
  • De overheid geeft subsidie op de aanschaf van een warmtepomp.

Wat doet 040energie voor huiseigenaren die een warmtepomp overwegen?

  • Informeren. Tijdens de informatieavond en via de website krijg je uitleg over verschillende soorten warmtepompen, de kosten, de subsidie en de energiebesparingslening.
  • Stappenplan. Onze vrijwilligers kunnen je met een helder stappenplan begeleiden bij het aankoopproces. 040energie levert zelf geen warmtepompen en is niet commercieel.

————————————————————————————————————————040energie is een 100% non-profit vrijwilligersvereniging met als doel het energiegebruik van Eindhoven te verminderen op een betaalbare manier, onder andere met zonnepanelen en warmtepompen. De vereniging wordt ondersteund door de gemeente Eindhoven. www.040energie.nl

Slowlane

De slowlane is een comfortabele vrijliggende tweerichtingen fietsroute van 32 kilometer door en langs Eindhoven, Son en Breugel en Best, waarop de fietsers zo veel mogelijk voorrang hebben op het overige verkeer.

Scroll naar beneden voor het kaartje van het stuk slowlane tussen Florencelaan en gemeentegrens Son en Breugel als inprikker vanuit S&B en de hoofdroute tot aan Blixembosch N-O. Het is de bedoeling dat de hele route in rood asfalt wordt aangelegd met de asmarkering die hoort bij de slowlane, dus het S-je.

De route verbindt de economische en technische hotspots in de Brainport zoals High Tech Campus, TUe, winkelgebied, Esp, Ekkersrijt en wordt gesubsidieerd door de provincie. Eén van de stukken die nog ontbreken is de route vanaf de Florencelaan langs bedrijventerrein Esp naar Ekkersrijt, om van daaruit aan te sluiten op de route naar Best. Om fietsers vanuit het centrum van Son en Breugel snel aan te kunnen laten pikken op de slowlane wordt over de westelijke parallelweg van de Eindhovenseweg een comfortabele fietsroute aangelegd met slimme verlichting welke vleermuisvriendelijk is, oplicht als er een fietser aankomt en weer dimt als deze voorbij is.

De bedoeling is dat in kwartaal 4 van 2019 of begin 2020 wordt begonnen met de uitvoering.

Winterwandeling 20 januari 2019 was een succes.

Zondag 20 januari 2019 werd de eerste winterwandeling georganiseerd in samenwerking met Cindy Nagtzaam. Zij organiseert wandelingen met allerlei thema ‘s. Het weer was prachtig en er hadden zich ongeveer 25 wijkbewoners aangemeld. In het Heesterhonk kregen zij een warme muts en een route. We liepen door het gebied Esp Noord, voor velen een onbekend gebied. Een gebied met een grote landschappelijke waarde. Het is een cultuurlandschap met oude knoteiken en knotberken (zoals op schilderijen van Vincent van Gogh). Er zijn restanten van oude hagen en hakhoutwallen. Er staan monumentale bomen van meer dan 80 jaar oud op perceelsgrenzen, het is een belangrijke schakel tussen Dommeldal en Groene Woud en een buffer tussen Son en Eindhoven.
Onderweg een warm drankje en weer terug naar het Heesterhonk voor warme chocolademelk. Met de originele heesterakkershopper ging iedereen weer naar huis. Een heerlijke, gezonde middag en zeker voor herhaling vatbaar !

Informatie Hartveilig Heesterakker en cursusdata

Hartveilig Heesterakker is bezig om in Heesterakker een 6-minutenzone op te richten. We hebben nu ongeveer 60 mensen die oproepbaar zijn. We zoeken nog zeker 40 mensen die dat ook zouden willen.

Wat is een 6-minutenzone?

Een 6-Minutenzone is een gebied dat zo is ingericht dat mensen binnen 6 minuten de juiste hulp kunnen bieden bij een hartstilstand: 112 bellen, starten met reanimeren en een AED inzetten. Hiermee wordt de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroot, van 10% naar 40%. Na 6 minuten is het hart minder gevoelig voor een stroomstoot dus snel inzetten van een AED is erg belangrijk!

Mensen die een reanimatiecursus hebben gevolgd, kunnen zich opgeven als vrijwilliger voor een 6-minutenzone. Als een telefonische melding via 112 binnenkomt, zal de meldkamercentralist de burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer een SMS-bericht sturen op de mobiele telefoon met de instructies, plaats van de AED (en pincode) en het adres van het slachtoffer.

In onze wijk zijn 5 AED’s beschikbaar die 24/7 bereikbaar zijn.

Ze hangen op de Italiëlaan 32, Stoutheuvel 129, Mirabelweg 61, Florencelaan 45 en Baristraat 11.

Voor een goed werkende 6-minutenzone zijn in onze wijk minimaal 100 mensen nodig die kunnen reanimeren en aangemeld zijn bij HartslagNu. Er zijn er nu ongeveer 60. Veel te weinig dus.

Heb je al een geldig reanimatiecertificaat, EHBO diploma of BHV diploma meld je dan aan bij HartslagNu!

We organiseren in 2019 twee reanimatiecursussen van 19.00 tot 22.30 uur in de BIEB op de volgende data:

– maandag 20 mei

– donderdag 13 juni

De herhalingscursussen zijn van 19.00 tot 22.00 uur in het Heesterhonk op devolgende data:

– woensdag 23 januari

– maandag 18 februari

– maandag 18 maart

De oefenavonden zijn in het Heesterhonk en gepland op:

– woensdag 17 april

– maandag 13 mei

– woensdag 26 juni

– maandag 26 augustus

– woensdag 25 september

– maandag 21 oktober

De avonden zijn georganiseerd voor mensen uit Heesterakker en Vaartbroek. Je schrijft je in voor 1 datum. Aanmelden kan via hartveiligheesterakker@gmail.com.

De kosten zijn €33,- (voor de reanimatie- of herhalingscursus) en worden door diverse zorgverzekeraars uit de aanvullende polis vergoed. Om je certificaat geldig te houden organiseren we jaarlijks een herhalingscursus (3 uur) en 3 oefenmomenten van een kwartier verspreid over het jaar. De kosten hiervoor zijn € 45,-.(cursus en oefenmomenten samen)

Voor actuele informatie: Facebook: Hartveilig Heesterakker of Twitter: @AedHeesterakker

Nextdoor
@Heesterakkerleeft