Seniorenmiddagen Heesterakker

Op initiatief van het Leefbaarheidsteam is eind december 2022 de eerste
seniorenmiddag in het Heesterhonk gehouden. Het is succesvol geweest met ca.
50 bewoners. Ons is gebleken dat er duidelijk behoefte is aan deze vorm van nadere
kennismaking met buurtbewoners. Dit initiatief heeft geresulteerd in de werkgroep
seniorenmiddagen
.

Waar is behoefte aan bij senioren?

Men heeft behoefte aan “buurten” en nader kennismaken met buurtbewoners. Velen
gaven daarnaast aan dat ze graag spelletjes doen, sjoelen, biljarten. Informatie over
vele onderwerpen (gezondheid, seniorenbelangen, veilig thuis wonen, muziek,
gemeentelijke regelingen) wordt ook op prijs gesteld.

Middagen 2023.

In april, juni en oktober zijn bijeenkomsten geweest met ruim 50 bezoekers. Op 20 december is de laatste bijeenkomst: deze staat in het teken van de kerstdagen.

Middagen 2024.

Voor 2024 willen wij 4 middagen organiseren: maart, juni, september en december. Op de website publiceren wij tijdig data en onderwerp.
Ook zijn er plannen 6 workshop te organiseren waarbij buurtbewoners geleerd wordt om te gaan met hun laptop, tablet of mobiele telefoon.

Eigen bijdrage/gratis koffie en thee.

Vanaf juni 2023 wordt een vrijwillige bijdrage gewaardeerd. In 2024 gaan wij over op verplichte eigen bijdrage van € 2,– per persoon. Vooralsnog wordt gecontinueerd dat de koffie en thee gratis aangeboden wordt.

Nextdoor
@Heesterakkerleeft