Leefbaarheidsteam

‘Leefbaarheidsteam Heesterakker’ bestaat momenteel uit 4 mensen uit de wijk: Han van Triest, Marja Dijkman, Trijnco Dijkman en Tonny Cuypers.

Wij zijn allen inwoners van de wijk Heesterakker in Eindhoven en zijn een leefbaarheidsteam begonnen nadat de wijkraad Vaartbroek/Heesterakker/Bokt enkele jaren geleden is opgeheven. Wij zetten ons in voor de ‘serieuze’ zaken in de wijk. Voor de ‘leuke’ zaken is er de Stichting Wijkactiviteit Heesterakker.

Wat doen wij?

Onderwerpen waar wij ons mee bezighouden vallen onder de groepen: Infrastructuur, Veiligheid, orde en netheid en Sociale cohesie.

Infrastructuur

  • Fietsen over de stoep rond de Lokert en Kruburg. Hier fietsen elke ochtend tussen 7.50 en 8.10 uur 250 à 300 fietsers over de stoep voorbij. Hiervoor hebben we in overleg met de gemeente en politie een succesvolle actie opgezet om dit in het vervolg tegen te gaan.
  • Wij hebben gezorgd dat alle schakelkastjes in de wijk die onder de graffiti zaten geschilderd zijn. Dat waren er in totaal 39. Wij houden dit ook bij.
  • Herinrichting van de Italiëlaan.
  • Herinrichting van de Stoutheuvel. In overleg met bewoners wordt er een plan gemaakt. Dit wordt ook gekoppeld aan de wijk Vaartbroek waar tegelijkertijd de Stoutheuvel en een stuk van de Tarwelaan heringericht gaan worden.

Veiligheid, orde en netheid

In het kader van veiligheid, orde en netheid organiseren wij preventiebijeenkomsten. Onderwerpen daarbij zijn brandpreventie, hoe je om moet gaan met ongewenste verkopers aan de deur en hoe je een inbraak in je woning kan voorkomen. Daarnaast organiseren wij de veegactie Blik Opzij en een jaarlijkse opschoonactie, waarbij bewoners huisvuil in een kraakwagen kunnen gooien. Tevens geven wij bij deze actie voorlichting op de scholen in de wijk over het belang van een schone wijk. Daarbij verzamelen scholieren ook zwerfvuil. We starten ook met een buurtpreventieteam. U kunt zich opgeven als vrijwilliger! Bij de volgende preventiemiddag zal onder andere aandacht besteed worden aan het kennen van je buren, app-groepen etc. Dit voor zowel de sociale cohesie als de veiligheid. Samen een activiteit doen, kan de banden aanzienlijk verbeteren!

Sociale cohesie

Sociale cohesie is het verbeteren of behouden van de contacten in de wijk. Dat kan door het bijeenbrengen van bewoners. Dat kan via bijeenkomsten zoals over preventie. Daarnaast stimuleren en subsidiëren wij activiteiten door en voor wijkbewoners. Daarbij kan gedacht worden aan Seniorenmiddagen. Als u een idee hebt, neem gerust contact op met een van onze contactpersonen.

Contact

Email: info@heesterakker-leeft.nl

Nextdoor
@Heesterakkerleeft