Informatie Hartveilig Heesterakker en cursusdata

Hartveilig Heesterakker is bezig om in Heesterakker een 6-minutenzone op te richten. We hebben nu ongeveer 60 mensen die oproepbaar zijn. We zoeken nog zeker 40 mensen die dat ook zouden willen.

Wat is een 6-minutenzone?

Een 6-Minutenzone is een gebied dat zo is ingericht dat mensen binnen 6 minuten de juiste hulp kunnen bieden bij een hartstilstand: 112 bellen, starten met reanimeren en een AED inzetten. Hiermee wordt de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroot, van 10% naar 40%. Na 6 minuten is het hart minder gevoelig voor een stroomstoot dus snel inzetten van een AED is erg belangrijk!

Mensen die een reanimatiecursus hebben gevolgd, kunnen zich opgeven als vrijwilliger voor een 6-minutenzone. Als een telefonische melding via 112 binnenkomt, zal de meldkamercentralist de burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer een SMS-bericht sturen op de mobiele telefoon met de instructies, plaats van de AED (en pincode) en het adres van het slachtoffer.

In onze wijk zijn 5 AED’s beschikbaar die 24/7 bereikbaar zijn.

Ze hangen op de Italiëlaan 32, Stoutheuvel 129, Mirabelweg 61, Florencelaan 45 en Baristraat 11.

Voor een goed werkende 6-minutenzone zijn in onze wijk minimaal 100 mensen nodig die kunnen reanimeren en aangemeld zijn bij HartslagNu. Er zijn er nu ongeveer 60. Veel te weinig dus.

Heb je al een geldig reanimatiecertificaat, EHBO diploma of BHV diploma meld je dan aan bij HartslagNu!

We organiseren in 2019 twee reanimatiecursussen van 19.00 tot 22.30 uur in de BIEB op de volgende data:

– maandag 20 mei

– donderdag 13 juni

De herhalingscursussen zijn van 19.00 tot 22.00 uur in het Heesterhonk op devolgende data:

– woensdag 23 januari

– maandag 18 februari

– maandag 18 maart

De oefenavonden zijn in het Heesterhonk en gepland op:

– woensdag 17 april

– maandag 13 mei

– woensdag 26 juni

– maandag 26 augustus

– woensdag 25 september

– maandag 21 oktober

De avonden zijn georganiseerd voor mensen uit Heesterakker en Vaartbroek. Je schrijft je in voor 1 datum. Aanmelden kan via hartveiligheesterakker@gmail.com.

De kosten zijn €33,- (voor de reanimatie- of herhalingscursus) en worden door diverse zorgverzekeraars uit de aanvullende polis vergoed. Om je certificaat geldig te houden organiseren we jaarlijks een herhalingscursus (3 uur) en 3 oefenmomenten van een kwartier verspreid over het jaar. De kosten hiervoor zijn € 45,-.(cursus en oefenmomenten samen)

Voor actuele informatie: Facebook: Hartveilig Heesterakker of Twitter: @AedHeesterakker

Doet u ook mee aan een schone, sociale wijk ?

Doet u ook mee aan een schone sociale wijk ?

Wat doet het Leefbaarheidsteam Heesterakker-Leeft!  ?
• Zij hebben contact met de gebiedscoördinator van de gemeente over belangrijke issues in de wijk.
• Zij verzorgen in samenwerking met de gemeente een keer per jaar de opschoondag in de wijk, u kunt  uw oude spullen naar een locatie in uw wijk brengen.
• Blik opzij: extra veegrondes in de wijk in overleg met de gemeente en aannemer.
• Zij geven advies en eventueel subsidie, als u een evenement wilt organiseren, bijvoorbeeld Halloween.
Dit alles om de sociale cohesie in de wijk te vergroten.
Praat eens met het leefbaarheidsteam Heesterakker Leeft!
info@heesterakker-leeft.nl

 

Nextdoor
@Heesterakkerleeft