Veegactie

Een schone straat en een straat zonder onkruid, daar kunnen we samen voor zorgen. We streven er naar dat ook dit jaar weer de veegactie “Blik opzij, dan kan de veger erbij” plaatsvindt. Hiervoor zijn wij echter afhankelijk van de gemeente. 

Als de veegactie ook in 2019 doorgaat, veegt de gemeente de straten en trottoirs in onze wijk. Het gaat hier om extra veegbeurten naast het reguliere onderhoud. Bij de veegactie worden alleen de straten geveegd en niet de trottoirs of fietspaden in de wijk. Enkele dagen voordat de veegactie plaatsvindt, worden er in de wijk borden geplaatst zodat duidelijk is dat er geveegd gaat worden.

Auto’s opzij, dan kan de veegwagen er bij!

Veel geparkeerde auto’s maken het echter moeilijk om de straten goed te vegen. Er is een plan gemaakt om uw straat optimaal te reinigen. Hiervoor hebben we uw hulp nodig. De ene dag wordt de straat geveegd aan de zijde van de even huisnummers, de dag erna aan de zijde van de oneven huisnummers. Alleen wanneer de straat niet vol auto’s staat wordt er geveegd dus dat kan eventueel ook de andere kant van de straat zijn. Al bij één geparkeerde auto wordt er niet geveegd dus heel de straat moet leeg zijn! Er komen meerdere veegauto’s na elkaar dus zet uw auto niet meteen terug.

Wij verzoeken u daarom om uw auto niet te parkeren tussen 08.00 en 17.30 uur aan de straatkant die op die dag aan de beurt is.

Ook wordt er alleen geveegd als er een bepaalde mate van vuilheid is. De gemeente hanteert hiervoor bepaalde criteria. Het vegen gebeurt op vaste dagen volgens een vastgesteld schema. Op het moment dat het schema bij ons bekend is, plaatsen wij deze hier op de pagina.

Nextdoor
@Heesterakkerleeft